This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Clima

Climatul comunei Sasca Montană este corespunzător zonei fitoclimatice în care se află, cu influenţe locale mediteraneene determinate atât de circulaţia maselor de aer cald care vin din sud (Marea Mediterană), cât şi de unitaţiile geomorfologice (de regulă versanţi cu diferite grade de înclinare şi expoziţii diverse). Caracterizarea generală a climatului este determinată în general de regimul termic, eolian şi pluviometric.

În conformitate cu raionarea climatică a teritoriului României întocmită de St. Stoienescu şi V. Mihăilescu, zona Sasca Montană se caracterizează printr-un climat de dealuri continental-moderat cu ierni moderate şi veri calde, cu precipitaţii bogate, cu amplitudini termice reduse (viscolele şi secetele – deşi în ultimii 10-15 ani au fost unele manifestări de uscăciune excesivă – sunt fenomene rare) şi cu evidente influenţe mediteraneene. Pe pantele terenurilor Comunei Sasca-Montană, ca de altfel pe cele ale Piemonturilor Vestice, are loc frecvent ascensiunea aerului umed şi intensificarea dezvoltării norilor.

Iarna, pe văi şi în depresiuni, se produc acumulări de aer rece, în timp ce pantele şi părţile mai înalte ale reliefului rămân acoperite cu aer mai cald. Vara, scăderea temperaturii aerului în înălţime depăşeşte 0,7º/100 m. În luna iulie temperatura medie nu depăşeşte 22º C. Intervalul fără îngheţ durează 5–15 zile – mai mult decât în câmpie. În anotimpul cald al anului pe pante umezeala relativă creşte şi norii se dezvoltă mai mult decât în văi, iar precipitaţiile sunt mai frecvente şi mai abundente. Precipitaţiile anuale cresc spre est de la 700 la 1.000 mm.

Regimul termic. Valorile medii lunare ale temperaturii aerului prezintă un maxim în luna iulie (21,0º C) şi un minim în luna ianuarie (-4,0º C), ce imprimă totuşi teritoriului caracter de climat continental din zona temperată.

Regimul eolian. Valorile temperaturii medii, umidităţii atmosferice, evapotranspiraţia etc., sunt influenţate de natura şi intensitatea vânturilor din zonă. Vânturile dominante în această zonă sunt:

- Austrul, cu direcţie sud-vest, viteza 1,7 m/s şi frecvenţa de 2,5 %;

- Coşava, cu direcţia nord-est, are o viteză medie de 1,7 m/s şi o frecvenţă de 1,7 %;

- Föhnul bate frecvent în lunile de iarnă din direcţia nord-est cu o viteză de 1,7 m/s.

Perioada de timp cu vânt este de 82%, iar cea de calm este de 18%.

Regimul pluviometric. Este caracterizat prin precipitaţii atmosferice (mm) medii lunare, nebulozitate, zile senine, indiciide ariditate etc. Precipitaţiile maxime absolute (minim 24 de ore) au o valoare de 76,5 mm. Precipitaţiile medii anuale sunt de cca. 850 mm., iar lunar maximul se atinge în luna iunie (105 mm ) şi minimul în lunile martie şi septembrie ( 55 mm ). Zilele cu ninsoare pe an sunt în număr de 30-40, iar durata stratului de zăpadă este de 60-80 zile pe an.