This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Relieful

Relieful comunei Sasca Montană este unul specific treptelor de relief pe care se desfaşoară raza acesteia: 70% deal şi 30% munte. Astfel, localităţile Sasca Montană şi Sasca Română se întind pe malul stâng al râului Nera, deci au un relief specific Munţilor Locvei. Acest relief este reprezentat printr-o prispă nivelată în cristalin la 200-250m. Prin altitudine şi peisaj acestă prispă aparţine dealurilor piemontane, dar prin structură Munţilor Locvei  (V. Mihăilescu, 1963).

Localităţile Bogodinţ, Slatina Nera şi Potoc se desfăşoară în zona Dealurilor Oraviţei, deci au un relief specific acestora. În Dealurile Oraviţei, urmare a acţiunii de modelare, în primul rând prin adâncirea reţelei hidrografice, în imediata vecinătate a muntelui s-a format, pe şisturi cristaline şi calcare mezozoice, o treaptă piemontană de eroziune (300-500m altitudine), continuată, până la întâlnirea cu Depresiunea Caraşului, de treapta piemontană de acumulare-eroziune (200-300m), sculptată în formaţiuni sarmaţiene şi pannoniene (P. Coteţ, 1970), din aceasta rezultând prezenţa unor culmi ce coboară către Depresiunea Caraşului, unde se întâlnesc cu terasele superioare.

Varietatea reliefului conferă zonei posibiltăţi propice pentru creşterea animalelor domestice, cultivarea pomilor şi a viţei de vie, iar în Lunca Nerei cereale şi legume. În perimetrul Ocolului Silvic Sasca Montană, în Valea Bei funcţionează păstrăvăria Bei.

Din punct de vedere geologic, pe teritoriul comunei Sasca-Montană se disting două zone, aparţinând munţilor Locvei şi Dealurilor Oraviţei.

Zona Munţilor Locvei, sau Seria de Locva, are ca roci predominante: şisturi cloritoase cu profiroblaste de albit, asociate cu şisturi amfibolite, şisturi verzi, ortoamfibolite, ca produse bazice ale magamtismului iniţial şi a geosinclinalului, şi cuarţite sericitoase.

În zona Dealurilor Oraviţei sunt predominante depozitele panoniene (argile, nisipuri şi pietrişuri), urmate către est şi sud de unele petice de sarmaţian (gresii şi conglomerate), precum şi de formaţiuni cristalino-mezozoice şi magmatice laramice caracteristce munţilor din vecinătate.