This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Bio geografie

Elemente de bio-geografie, floră, faună

Flora

Bogăţia floristică a zonei Sasca-Montană este impresionantă, aici întâlnindu-se numeroase specii balcanice, mediteraneene şi submediteraneene. Printre rarităţile floristice ale României se numără: alunul turcesc (Corylus colurna), bujorul (Paeonia mascula), talpa-ursului (Acanthus balcanicus), fetica (Valerianella coronata), Cirsium afrum, Allium moschatum, cornişorul (Ruscus hypoglossum) etc. Alte specii specifice zonei sunt: liliacul sălbatic, zada, tisa, garofiţa bănăţeană, vişinul turcesc, ghimpele, smochinul, lânaiul şi roşcovul sălbatic  Cea mai mare parte a pantelor pietroase însorite sunt acoperite cu tufărişuri xerotermofile .

 Fauna

Influenţele submediteranene ale climei zonei Sasca-Montană favorizează o faună specifică: scorpionul carpatic (Euscorpius carpathicus), licuriciul bănăţean (Luciola mingrelica mehadensis), 7 gasteropode (printre care un melc endemic: Holandia holandri holandricare), fâsa mare (Cobitis elongata), guşterul (Lacerta viridis), şopârla de ziduri (Lacerta muralis), vipera cu corn (Vipera ammodytes). Avifauna este reprezentată de peste 150 specii, dintre care important de amintit sunt: drepneaua mare (Apus melba), lăstunul de stâncă (Ptyonoprogne rupestris), rândunica roşcată (Hirundo daurica), presura bărboasă (Emberiza cirlus), vulturul alb, buha, barza, potârnichea de stâncă, pietrarul bănăţean, liliacul mediteraneean.