This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

Resurse

Solul şi resursele naturale

Teritoriul Comunei Sasca Montană oferă condiţii podogenetice variabile, corespunzătoare arealelor din clasa cambisolurilor (43%), molisolurilor (35%) şi a argiluvisolurilor (22%).

Tipurile de sol prezente pe raza comunei (anul cartării 1988) sunt:

  • aluvionale şi aluviuni recente         4,5%
  • litosoluri şi regosoluri                      41,5%
  • brune eumezobazice                      54%

Solurile sunt tipice pentru zona a IV- V-a de fertilitate.

Gradul de fragmentare al terenului este:

  • parcele mici (<1 ha)             95%
  • parcele medii (1-7 ha)                        5%

Fondul forestier este reprezentat de următoarele clase şi tipuri de sol:

  • Clasa molisoluri, tipul de sol Rendzină , reprezentând 35%
  • Clasa cambisoluri, tipul de sol Brun eumezobazic, reprezentând 43%
  • Clasa argiluvisoluri, tipul de sol Brun luvic, reprezentând 22%
  • Solurii neevoluate, tipuri aluvial şi erodisol, reprezentând sub 1%

Resurse naturale

Din cercetările geologice rezultă faptul că la Sasca Montană există mari cantităţi de minereu de cupru. În present, în locul minelor de altădată au rămas doar ruinele peste care a crescut vegetaţia. Prin intrările prăbuşite ale minelor nu se mai poate pătrunde, în schimb au fost amplasate galerii noi, puţuri şi foraje care au exploatat în amănunt Dealul Gheorghe până sus, pe platoul Cărbunari–Ştinăpari. Activitatea minieră a fost încheiată în 1998, când s-a închis mina de la Sasca Montană.

În prezent singurele resurse ce se valorifică de pe raza comunei Sasca Montană sunt reprezentate de către resursele de lemn şi nisipurile şi pietrişurile ce se ridică din albia sau de pe malurile râului Nera. Resursele de lemn sunt prelucrate prin intermediul unor gatere amplasate în diferite locuri pe raza comunei.

Suprafaţa totală intravilan a comunei, pentru fiecare sat

LOCALITATE/SUPRAFATA

Sasca Montană

Sasca Romană

Slatina Nera

Potoc

Bogodinţ

TOTAL GENERAL

TOTAL intravilan [ ha ]

98,53

60,43

63,63

73,38

28,12

324,9

Suprafaţa totală a comunei, împarţită pe categorii de folosinţă

Teritoriul administrativ al comunei

Categorii de folosinţă (ha)

 

Total

Agricol

Neagricol

Arabil

Paşuni

Fâneţe

Livezi

Vii

Paduri

Ape

Dr.

Curti constr.

Neprod

Total I

1292

3173

1190

13

17

6667

80

221

223

19

12895