Veniturile rețelei de comunicații,

Tariful de monitorizare ART. M7 3 Procentul prevăzut la alin. B 4 În vederea determinării diferenţei prevăzute la alin.

veniturile rețelei de comunicații

M2 3 În cazul în care persoanele prevăzute la alin. Certificarea acestor venituri se va realiza de către un auditor independent sau de către un expert contabil autorizat potrivit legii, în condiţiile stabilite de ANCOM.

veniturile rețelei de comunicații

M2 5 Netransmiterea documentelor prevăzute la alin. B ART. Pentru buna coordonare a reprezentării României în organismele internaţionale, ANCOM are obligaţia de a informa lunar MCSI despre rezultatele întâlnirilor internaţionale unde a fost reprezentată.

M2 ART. Creanţele prevăzute la alin.

veniturile rețelei de comunicații

M8 5 Prin excepţie de la prevederile alin. CIN Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.

veniturile rețelei de comunicații

M5 "ART. II Depozitele care nu au ajuns la scadenţă la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân înregistrate în conturile respective până la scadenţa acestora.

Operaţiunile de transfer al sumelor reprezentând venituri bugetare A. În cazul veniturilor bugetare aferente sursei de finanţare "Integral venituri proprii" ART.

veniturile rețelei de comunicații

Citițiși