Care este baza opțiunii

Ignorarea opțiunilor de pornire la deschiderea unei baze de date

opțiune pe mechel

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare pe 11 septembrie Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări în cadrul aceluiaşi domeniu se face pe baza opţiunii fiecăruia, în limita numărului de locuri şi a formaţiilor de studiu aprobate de Senat.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.

metoda de tranzacționare în trei

Un candidat poate fi înmatriculat, în urma admiterii, la cel mult 2 două programe de studiu, indiferent de forma de finanţare, ciclul de studii și instituţia la care este înmatriculat, cu excepţia situaţiilor de la art. Pentru fiecare sesiune de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere, atât a celor aflaţi la a doua specializare, şi care nu mai au dreptul la studii subvenţionate de la bugetul de stat, cât şi a celor situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării lor, făcută pe baza criteriilor de admitere, la solicitarea scrisă a candidaţilor, în data de 11 septembrie

strategie de tranzacționare opțiuni binare pentru începători

Citițiși