Comerț cu tendința

Mai jos poate fi vizualizat un extras din document aprox.

comerț cu tendința

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Preview document

Ai nevoie de doar 3 puncte. Descarcă acum Extras din document Comerț cu tendința de ansamblu a activităţii comerţului cu amănuntul va fi marcată de încercările întreprinderilor ce acţionează în acest domeniu de a face opțiuni binare după nivelurile Fibonacci unui mediu înconjurător în continuă transformare. Aceste încercări se vor materializa îndezvoltarea şi perfecţionarea conceptelor manageriale, precum şi în promovarea unor noi practici şi tehnologii comerciale.

Dezvoltarea şi perfecţionarea conceptelor manageriale Perfecţionarea continuă a procesului managerial se va contura ca una din celemai importante tendinţe ale viitoarelor evoluţii ale comerţului cu amănuntul pe plan mondial.

comerț cu tendința

Fenomenul va îmbrăca aspectul unui proces ale cărui coordonate vor fi datede diverse preocupări privind perfecţionarea modalităţilor de orientare şi conducere aactivităţii comerț cu tendința, scăderea numărului de unităţi şi creşterea sensibilă a suprafeţei medii a acestora, pentru crearea continuă de noi tipuri de comerţ, internaţionalizarea unor tipuri de comerţ si promovarea diferitelor forme de vânzare bazate pe acordurile de franciză.

Concentrarea activităţii comerciale, ca tendinţă în viitoarele evoluţii ale comerţului cu amănuntul, trebuie avută în vedere atât sub aspectul gradului de interdependenţă si mărime a firmelor comerciale, cât şi sub forma raporturilor de mărime a diferitelor tipuri de unităţi gestionate de o firmă comercială.

În cadrul procesului de concentrare a activităţii comerciale, comerţul integrat este celcare va înregistra progresele cele mai rapide. Trebuie subliniat însă că este vorba deun nou tip de comerţ integrat, realizat de întreprinderi ce dispun de mari suprafeţecomerciale şi care combină diverse forme de vânzare.

Progresul se datorează înspecial faptului că asemenea firme, girând mari suprafeţe de comerț cu tendința şi întreprinderi producătoare, pot vinde prin diverse canale, ajungând astfel mult mai uşor în imediata apropiere a consumatorului.

Tendinţe în comerţ

În comparaţie cu aceste mari firme, comerţulintegrat tradiţional, format din societăţi de mari magazine şi magazine populare, dinsocietăţi cu sucursale multiple, precum şi din cooperative de consum, pare să piardăteren, diminuându-şi substanţial ponderea ce oavea iniţial.

Ca atare, se poate spunecă, în ceea ce priveşte perspectiva, concentrarea comerţului cu amănuntul va aveadrept consecinţă o netă diferenţiere a circuitelor şi metodelor manageriale.

comerț cu tendința

În cadrul acestei tendinţe de concentrare a activităţii comerciale, mai trebuie subliniată si poteza potrivit căreia comerţul asociat va cunoaşte, de asemenea, o evoluţie mult mai lentă, iar micile progrese pe care le va înregistra se vor datora doar fidelităţiicrescânde a detailiştilor în lanţul sau în gruparea lor de magazine. Atât evoluţia comerţului european, cât şi a comerţului de pe continentul nordamerican,s-a caracterizat, în ultimele decenii, printr-o diminuare a numărului deunităţi mărunte şi apariţia unor mari suprafeţe comerciale.

În ceea ce priveştediminuarea numărului de unităţi, fenomenul a avut o intensitate mai mare la începutul intervalului analizat, după care, în ultimii ani, s-a mai diminuat. El apare ca efect mascat al unor modificări de structură în cadrul reţelei comerciale şi, îndeosebi, ca rezultat compensatoriu al orientărilor continue spre alte branşe, pe de o parte, şi al concurenţei pe care o exercită marile suprafeţe comerciale de specialitate super şihipermagazinele, marile magazine, diferitele tipuri de magazine populare pe de altăparte.

comerț cu tendința

La acesta se adaugă schimbările intervenite în consumul populaţiei declinul relativ al alimentaţiei şi al îmbrăcămintei, progresul rapid al cheltuielilor de igienă si sănătate, de petrecere a timpului liber, transport, locuinţă etc. Aspectul apare ca tendinţă deoarece, de la o perioadă comerț cu tendința alta, activitatea noilor firme comerciale multinaţionale se dezvoltă puternic, respectivele firme ajungând să desfăşoare comerţ cu amănuntul în zone de piaţă cu tradiţii foarte diferite, tradiţii care îşi pun amprenta atât asupra comportamentului consumatorilor, cât şi pe cel al personalului comercial folosit.

comerț cu tendința

Într-un asemenea context, prezintă importanţă faptul că, pentru comerţ, o structură organizaţională orientată spre piaţă nu se potriveşte în orice zonă a lumii cu organizarea de tip piramidal. De asemenea, concepţiile oamenilor şi modelele de organizaţii diferă de la o ţară la alta, victimele unor asemenea diferenţieri fiind atât consumatorii individuali, cât şi firmele comerciale ce intră în afaceri ce depăşesc graniţele unei ţări Preview document.

Citițiși