Concluzia raportului de independență financiară

Acesta ar fi primul caz de anulare a unei decizii a Comisiei prin care se aprobă cumpărătorul activelor cesionate în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul unei proceduri de concentrare.

Recommended

Tribunalul a anulat decizia de aprobare în temeiul unei posibile lipse de independență din partea mandatarului. Am dori să subliniem, în primul rând, că utilizarea angajamentelor în vederea aprobării concentrărilor constituie o caracteristică centrală a practicii decizionale a Comisiei și, în al doilea concluzia raportului de independență financiară, că mandatarii de monitorizare joacă un rol esențial în garantarea îndeplinirii cu succes a angajamentelor  4.

I — Istoricul cauzei 3. Situația de fapt destul de complicată din prezentele recursuri a fost descrisă în mod detaliat la punctele din hotărârea atacată.

loka bitcoin

Vom descrie numai câteva dintre faptele relevante, iar pentru descrierea detaliată vom face trimitere, în cuprinsul prezentelor concluzii, la secțiunea din hotărârea atacată menționată anterior, pe care nu este necesar să o reproducem integral aici. Operațiunea de concentrare notificată a combinat activitățile a două dintre cele mai mari societăți existente pe piața de editare în limba franceză, Hachette și VUP.

Acestea erau în același timp singurele două societăți de pe această piață capabile să își asigure în mod autonom propria dezvoltare în măsura în care, în afară de activitatea de editare, desfășurau o activitate completă de comercializare circulație și distribuție și dețineau colecții de cărți de buzunar populare.

platforme de opțiuni binare pentru iPhone

Prin urmare, Comisia a identificat probleme privind crearea sau consolidarea de poziții dominante pe 12 piețe. Anexa II la decizia de autorizare condiționată din 7 ianuarie menționează condițiile cesionării unei părți din activele societății Editis.

Linkuri accesibilitate

În special, alineatul 10 din angajamentele Lagardère conține condițiile care trebuie îndeplinite de cesionarul sau de cesionarii independenți aleși de partea care face notificarea. În continuare, alineatul 14 prevede că alegerea cesionarului sau a cesionarilor este supusă aprobării Comisiei. Cu toate acestea, în cele din urmă. Lagardère a solicitat Comisiei să aprobe societatea Wendel în calitate de cumpărător al acestor active.

ce face bani buni

La 5 februarieComisia: i a fost de acord cu numirea lui A. La 9 februarieLagardère a numit cabinetul S. La 5 iuliecabinetul S. Prin decizia de aprobare din 30 iulieComisia a aprobat societatea Wendel în calitate de cumpărător al activelor cesionate în conformitate cu alineatul 14 din angajamentele Lagardère anexate la decizia de concluzia raportului de independență financiară condiționată din 7 ianuarie II — Procedura în fața Tribunalului și hotărârea atacată 7.

Odile Jacob a formulat în fața Tribunalului o acțiune în anulare a deciziei de aprobare și a invocat patru motive care se întemeiază pe faptul că Comisia i nu și-ar fi îndeplinit obligația de control al selecției candidaților la preluarea activelor cesionate, ii ar fi aprobat societatea Wendel pe baza unui raport întocmit de un mandatar care nu era independent față de Editis, de Lagardère și de Wendel, iii ar fi încălcat obligația de motivare care îi revenea; și  iv ar fi săvârșit o eroare vădită în aprecierea conformității candidaturii societății Wendel cu condițiile de aprobare a cesionarului activelor cesionate, stabilite la alineatul 10 litera b din angajamentele Lagardère.

cursuri afaceri pe internet câștiguri pe internet

Ca răspuns la al patrulea motiv, Tribunalul a arătat că, la 20 decembrieB. De asemenea, Tribunalul a observat că, la 9 februarieLagardère a desemnat același cabinet S. Cabinetul S. În plus, de la 9 februariedata numirii cabinetului S. În acest context, Tribunalul a considerat  7 că ar putea apărea îndoieli cu privire la neutralitatea pe care B. În consecință, Tribunalul a hotărât că exercitarea de către B. Tribunalul a observat că raportul de evaluare a candidaturii societății Wendel pentru cumpărarea activelor cesionate — care a fost trimis Comisiei — a fost elaborat astfel de un mandatar care nu îndeplinea condiția de independență în raport cu Editis.

  1. Veniturile reale ale talibanilor revelate de un raport confidențial NATO Distribuie Vezi comentarii Print Puterea financiară a talibanilor este pe cale de a deveni atât de mare încât rețelele fundamentaliștilor afgani pot deveni imune în fața oricărei presiuni externe, iar asta tocmai în momentul în care comunitatea internațională își negociază rolul viitor în raport cu Afganistanul de după conflict despre Afganistan dintr-o perspectivă personală am mai scris aici.
  2. Veniturile reale ale talibanilor revelate de un raport confidențial NATO
  3. Impuls în opțiunile binare
  4. Пока они шли через Парк -- эскорт при этом держался в почтительном отдалении и переговаривался взволнованным шепотом,-- Олвин взвешивал свой следующий шаг.

În plus, din cuprinsul punctului 6 din decizia de aprobare rezultă că aceasta era întemeiată în special pe raportul mandatarului, care, în opinia Tribunalului, a exercitat o influență determinantă asupra deciziei menționate. Tribunalul a conchis că lipsa de independență a mandatarului constituia o nelegalitate care era de natură să afecteze legalitatea deciziei de aprobare.

Așadar, această decizie trebuia anulată, fără a fi nevoie să se examineze celelalte motive prezentate de Odile Jacob în susținerea concluziilor sale în anulare.

opțiuni binare în thinkorswim

III — Recursurile Lagardère susține recursul Comisiei și subscrie la argumentele prezentate de aceasta. Lagardère susține că există o diferență între motivul întemeiat pe independența mandatarului și motivul întemeiat pe validitatea deciziei de aprobare.

schimb de internet pentru câștiguri

Lagardère susține că întrucât Odile Jacob nu a formulat în termen o acțiune împotriva deciziei privind mandatarul, nu mai putea ataca această decizie odată ce devenise definitivă.

Citițiși