Echilibru de tranzacționare

echilibru de tranzacționare

Echilibru de tranzacționare pentru Ziua Următoare Piaţa pentru Ziua Următoare PZU este o componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se realizează tranzacţii orare ferme cu energie electrică cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacţionare.

echilibru de tranzacționare

Începând cu Regulile PZU stabilesc un cadru centralizat de piaţă pentru vânzarea şi cumpărarea energiei electrice de către participanţii la piaţa angro de energie electrică, necesar pentru: Facilitarea formării unei pieţe angro de energie electrică la nivel naţional şi regional în condiţii de concurenţă, transparenţă şi nediscriminare; Stabilirea preţurilor de referinţă pentru alte tranzacţii pe piaţa angro; Optimizarea utilizării capacităţilor de interconexiune cu ţările vecine prin aplicarea mecanismului de alocare implicită a acestora.

PZU pune la dispoziţia Participanţilor un instrument funcţional pentru a realiza orar, pentru ziua de livrare, echilibrul între portofoliul de contracte bilaterale, prognoza de consum şi disponibilitatea tehnică a unităţilor de producere.

echilibru de tranzacționare

Surplusul sau deficitul de energie electrică se poate echilibra prin vânzarea sau cumpărarea acesteia pe PZU. Participarea la această piaţă este voluntară şi este permisă participanților în înțelesul art. Una din condiţiile obligatorii pe care solicitantul trebuie să o echilibru de tranzacționare pentru înregistrarea la PZU este să facă dovada că a încheiat cu OTS Convenţia de asumare a responsabilităţii echilibrării sau că a transferat responsabilitatea echilibrării către altă Parte Responsabilă cu Echilibrarea.

Pe PZU se încheie în fiecare zi de tranzacţionare, tranzacţii ferme cu energie electrică pentru fiecare interval orar de tranzacţionare al zilei de livrare următoare, pe baza ofertelor transmise de participanţii la PZU. Ofertele pot fi încărcate în sistemul de tranzacţionare numai cu respectarea orarului de tranzacţionare stabilit în ore CET și numai dacă este disponibilă scala de preț în lei, respectiv a fost publicat de către BNR cursul de schimb valutar pentru ziua de tranzacționare respectivă.

echilibru de tranzacționare

echilibru de tranzacționare

Cursul de schimb valutar se stabilește echilibru de tranzacționare fiecare zi bancară lucrătoare. Dacă ziua anterioară zilei de tranzacționare este zi nelucrătoare, respectiv sâmbătă, duminică, sărbătoare legală sau zi când BNR nu stabilește cursul de schimb, cursul de schimb aplicabil pentru ziua de tranzacționare este cel stabilit în ultima zi bancară lucrătoare anterioară zilei de tranzacționare și se publică în ziua stabilirii cursului de opțiune binomială. Cursul de schimb se introduce în sistemul de tranzacționare de către OPEE în ziua stabilirii acestuia pentru toate zilele de tranzacționare pentru care este aplicabil.

Regăsiți atașat calendarul pe anul cu zilele de livrare pentru care se introduce în avans rata de schimb.

Cantitatea este exprimată în MWh cu o zecimală, iar preţul este exprimat în lei cu două zecimale; Ofertele se fac prin raportare la ora CET, respectiv primul interval de tranzacţionare fiind intervalul dintre ora şi ora CET; Ofertele se fac pentru zona de ofertare națională, cu luarea în considerare a funcționării acesteia în regim cuplat sau, după caz, în regim decuplat în situații de ultimă instanță; Ofertele pot fi de următoarele categorii: oferte corespunzătoare unui singur interval de tranzacţionare, identificate ca oferte orare; oferte corespunzătoare mai multor intervale de tranzacţionare consecutive, interdependente, identificate ca oferte bloc.

În situația normală de funcționare cuplată, tranzacţiile pe PZU se efectuează prin corelarea ofertelor de vânzare şi de cumpărare prin mecanismul de licitaţie stabilit conform mecanismului de cuplare prin echilibru de tranzacționare al regiunilor PCR — Price Coupling of Regionsdupă parcurgerea etapelor de ofertare, validare şi agregare a ofertelor, rulare a mecanismului de cuplare, alocarea pe portofoliile participanților a rezultatelor cuplării.

echilibru de tranzacționare

Participanţii la PZU obţin informaţiile referitoare la propriile tranzacţii încheiate în cadrul acestei piețe prin accesarea sistemului informatic de tranzacţionare. Orarul de tranzacționare pe PZU în situația funcționării în regim normal este următorul ore CET : Deschiderea accesului la sistemul de tranzacționare Publicarea capacitatilor disponibile de transport pe interconexiuni ATC Închiderea porții de ofertare pentru ziua următoare de livrare

echilibru de tranzacționare

Citițiși