Jeton ca un nou obiect civil, Set Poker jetoane - Spin Master

Codex Penal - Codul penal al Greciei

Infracţiunea este fapta ilegală prevăzută de legea penală, imputabilă persoanei care a săvârşit-o. Momentul în care s-a produs rezultatul nu este relevant, în afară de cazul în care se dispune altfel. Orice faptă pedepsită cu închisoarea, amenda sau detenţia într-un penitenciar special pentru tineri reprezintă un delict.

Orice faptă pedepsită cu detenţia sau amenda reprezintă o contravenţie. Aceleaşi dispoziţii se aplică şi în situaţia condamnării la detenţie într-o unitate de psihiatrie, conform art. Caracterul nelegal al faptei Art. În cazul acesta este pedepsită persoana care a dat ordinul, în calitate de autor.

Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în apărare. Apărarea reprezintă atacul necesar al agresorului desfăşurat de o persoană cu scopul de a înlătura un atac imediat şi injust, îndreptat împotriva sa sau împotriva unei alte persoane. Necesitatea apărării trebuie să fie proporţională cu gravitatea atacului, tipul de pericol, modul şi intensitatea atacului, precum şi cu celelalte circumstanţe.

filtre pentru semnale de opțiuni binare Opțiuni binare indicator 60 sec

jeton ca un nou obiect civil Nu se pedepseşte şi nu este imputabilă depăşirea limitelor apărării dacă persoana a acţionat astfel în urma temerii sau tulburării cauzate în urma atacului. Este justificată fapta persoanei de a înlătura un pericol iminent şi inevitabil prin orice alte mijloace, şi care reprezintă o ameninţare pentru persoana sau bunurile acesteia sau ale unei alte persoane, independent de voinţa sa, dacă prejudiciul cauzat este semnificativ în cazul în care puteți face bani online la rate redus în tip şi importanţă decât prejudiciul cu care a fost ameninţată.

Dispoziţiile anterioare nu se aplică cu privire la persoanele ale căror atribuţii implică expunerea la pericol. Dispoziţiile art. Cauze de imputabilitate Art. Crimele şi delictele se pedepsesc doar atunci când sunt săvârşite cu intenţie. Prin excepţie, în situaţiile stabilite expres prin lege, delictele se pedepsesc şi atunci când sunt săvârşite din culpă. Contravenţiile se pedepsesc întotdeauna, chiar dacă sunt săvârşite din culpă, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede în mod expres incidenţa intenţiei.

Fapta este săvârşită cu intenţie intenţionat când făptuitorul urmăreşte producerea unor circumstanţe care reprezintă, conform legii, elementele constitutive ale unei infracţiuni; de asemenea, fapta este săvârşită cu intenţie când făptuitorul cunoaşte şi acceptă că fapta sa poate avea ca rezultat astfel de circumstanţe.

În cazul în care legea prevede necesitatea cunoaşterii unei anumite circumstanţe ca element constitutiv al infracţiunii, incidenţa intenţiei nu este suficientă. Totodată, în cazul în care legea prevede necesitatea existenţei unui scop care să aibă un rezultat specific, ca element constitutiv al infracţiunii, trebuie să existe intenţia făptuitorului în acel scop.

Nu este imputabilă fapta săvârşită de persoana care, la momentul săvârşirii faptei, nu cunoştea circumstanţele care constituie elementele infracţiunii. Cu toate acestea, în cazul în care necunoaşterea acestor circumstanţe poate fi atribuită neglijenţei persoanei culpabile, fapta reprezintă infracţiune din culpa autorului. De asemenea, circumstanţele agravante, conform legii, nu sunt reţinute în sarcina făptuitorului, dacă aceasta nu a recunoscut incidenţa respectivelor circumstanţe agravante.

Necunoaşterea exclusivă a caracterului penal nu este suficientă pentru existenţa cauzelor justificative. Cu toate acestea, nu este imputabilă fapta săvârşită de persoana care din eroare a considerat că are dreptul să săvârşească fapta şi că respectiva eroare este scuzabilă.

The Event: How Racist Are You? with Jane Elliott (Channel 4) (FULL)

Nu este imputabilă fapta săvârşită de o persoana pentru a înlătura un pericol iminent şi inevitabil prin alte mijloace şi care ameninţă persoana sau bunurile făptuitorului sau persoana sau bunurile rudelor acestuia, ascendenţilor sau descendenţilor, fraţilor sau surorilor, soţului, dacă prejudiciul cauzat prin fapta săvârşită este proporţional cu prejudiciul presupus de incidenţa respectivului pericol.

Se aplică, de asemenea, prevederile art. Nu este imputabilă fapta săvârşită de o persoană surdo-mută şi dacă se consideră că aceasta nu a avut capacitatea mentală de a percepe caracterul ilicit al faptei sale sau de a acţiona conform percepţiei sale în privinţa acestei fapte ilicite.

În cazul în care nu se aplică dispoziţiile alineatului precedent, fapta persoanei surdo-mute se pedepseşte cu o pedeapsă redusă art. Fapta pe care o persoană a decis să o săvârşească fiind într-o stare psihică normală, însă pentru săvârşirea ei, s-a adus într-o stare de tulburare, este imputabilă respectivei persoane ca în cazul în care fapta ar fi fost săvârşită cu intenţie.

Orice altă faptă, cu excepţia celei care reprezintă rezultatul unei jeton ca un nou obiect civil, săvârşită într-o astfel de stare, se pedepseşte cu o pedeapsă redusă art. Este imputabilă din culpă fapta săvârşită de persoana care a prevăzut-o sau ar fi putut să o prevadă, în eventualitatea trecerii într-o stare de tulburare.

Но вот каким именно образом удалось на практике жестко удерживать каждый атом города в положении, описанном данными, хранящимися где-то в дебрях Хранилищ Памяти,-- к объяснению всего этого он даже и подступиться не. По внезапному наитию он ткнул пальцем в купол, защищающий их от ночи. А ты объясни мне, как вот эта крыша над нашими головами получается из того ящика, тогда и я расскажу, как работают Хранилища Памяти,-- сказал. Хилвар засмеялся: -- Ну ты в самую точку. Если уж тебе хочется узнать про это, то придется обратиться к нашим специалистам по теории поля.

Infractorii cu capacitate redusă de răspundere Art. În cazul în care, în urma uneia din stările psihice prevăzute la art. Prevederile alineatului anterior nu se aplică în cazul intoxicaţiei voluntare cu alcool.

Tentativa Art. Fapta persoanei care, în urma rezoluţiei de a săvârşi o crimă sau un delict, desfăşoară o activitatea care constă cel puţin în iniţierea săvârşirii [faptei], se pedepseşte cu o pedeapsă redusă art. Instanţa poate hotărî să nu stabilească o pedeapsă pentru tentativa de săvârşirea a unui delict pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoarea până la trei luni.

Fapta persoanei care a încercat să săvârşească o crimă sau un delict, prin mijloace speciale şi asupra unui anumit obiect, astfel încât consumarea efectivă a infracţiunii devine absolut imposibilă, se pedepseşte conform art. Fapta persoanei care săvârşeşte o astfel de tentativă din naivitate nu se pedepseşte. Nu se pedepseşte tentativa dacă făptuitorul a început acţiunea în scopul săvârşirii crimei sau delictului, dar nu a finalizat-o, din propria sa voinţă şi nu în urma unor impedimente externe.

Documentare

În cazul în care făptuitorul, după finalizarea acţiunii, a împiedicat din proprie voinţă producerea rezultatului, care ar fi fost necesar pentru consumarea infracţiunii, se pedepseşte conform art. Cu toate acestea, apreciind în mod liber toate circumstanţele, instanţa poate să nu stabilească o pedeapsă pentru tentativă.

Participaţia Art. Cu pedeapsa aplicată autorului se pedepseşte şi: a persoana care, cu intenţie, a determinat decizia unei alte persoane de a săvârşi o infracţiune în formă consumată; şi b persoana care, cu intenţie, a oferit asistenţă directă făptuitorului în săvârşirea unor acte de executare pentru săvârşirea infracţiunii principale. Fapta persoanei care, cu intenţie, a determinat decizia unei alte persoane de a săvârşi o infracţiune, în scopul unic de a prinde opțiune portocalie persoană în cursul tentativei de săvârşire a infracţiunii sau în timpul executării actelor pregătitoare jeton ca un nou obiect civil pedepsei şi, totodată, cu dorinţa de a împiedica finalizarea infracţiunii, se pedepseşte cu pedeapsa prevăzută pentru autorat, redusă la jumătate.

Fapta persoanei care, jeton ca un nou obiect civil excepţia situaţiei prevăzute la art. Cu privire la contravenţii, complicitatea se pedepseşte doar în situaţiile în care legea prevede astfel în mod expres. În cazul în care legea prevede anumite capacităţi sau relaţii specifice pentru ca o faptă să reprezinte infracţiune şi dacă acestea există doar în raport cu autorul, participanţilor, conform art. Capacităţile sau relaţiile specifice, precum şi alte circumstanţe care sporesc, reduc sau înlătură pedeapsa sunt luate în considerare cu privire la fiecare participant în parte.

Pedepse principale Art. Pedepsele privative de libertate sunt detenţia, închisoarea şi internarea într-un centru special de detenţie pentru tineri, internarea într-o unitate psihiatrică şi arestul. Pentru pedepsele privative de libertate cu durată determinată, ziua se calculează la 24 ore, săptămâna la şapte zile, luna şi anul conform calendarului în vigoare. Durata pedepsei se măsoară mereu în zile complete, săptămâni, luni şi ani.

Pedeapsa cu detenţia este pe viaţă sau cu durată determinată şi se execută în unităţi sau secţii penitenciare exclusiv acestui scop. Atunci când legea nu specifică expres că detenţia stabilită este pe viaţă, câștigați site- uri bitcoin va fi cu durată determinată. Durata maximă jeton ca un nou obiect civil detenţiei este de douăzeci de ani, iar cea minimă este de cinci ani, fără a aduce atingere definiţiilor prevăzute la art.

În cazul în care infracţiunea se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă sau cu o pedeapsă cu durată determinată mai mare decât cea din teza anterioară, durata maximă jeton ca un nou obiect civil internării într-un centru special de detenţie pentru tineri este de zece 10 ani, iar cea minim este de doi 2 ani. Arestul se execută în secţii penitenciare speciale sau, în lipsa acestora, se execută în unităţi de detenţie din cadrul secţiilor de poliţie.

Executarea pedepselor prevăzute la art. Fapta persoanei care a împlinit şaptezeci şi cinci 75 de ani execută la domiciliu pedeapsa sau restul de pedeapsă cu închisoarea sau detenţia de până la zece 10 ani, cu excepţia cazului în care, în baza unui temei special, se consideră că executarea acesteia într-o unitate penitenciară este absolut necesară pentru a împiedica săvârşirea altor infracţiuni de o gravitate similară.

Prevederile de mai sus se aplică şi mamei condamnate în grija căreia este încredinţat minorul, până la data la care minorul împlineşte vârsta de 8 ani. În ultima situaţie, se are în vedere în mod special interesul superior al minorului.

Instanţa care pronunţă pedeapsa hotărăşte cu privire la jeton ca un nou obiect civil premiselor prevăzute în alineatul anterior. În orice altă situaţie, decide consiliul instanţei pentru delicte, la cererea persoanei condamnate. Persoana care execută pedeapsa la domiciliu poate primi permisiunea de a părăsi temporar domiciliul, de la procurorul din cadrul instanţei pentru delicte din circumscripţia în care se află locul executării pedepsei.

 1. Fisa Fise - sascamontana.ro - pagina 12
 2. Strategie de câștig pentru opțiuni binare
 3. Investiții pe internet fără investiții 2020
 4. Opțiuni binare despre
 5. National Geographic - Clipuri, Documentare, Fotografii - România
 6. Centrul Național Anticorupție
 7. Codex Penal - Codul penal al Greciei
 8. Faceți computerul să câștige bani

Persoana este obligată să se prezinte în primele cinci zile din fiecare lună la secţia de poliţie din circumscripţia de domiciliu.

În cazul în care această obligaţie nu este îndeplinită, procurorul responsabil de executarea pedepsei, luând în considerare frecvenţa absenţelor şi motivele aferente, poate: a să facă recomandări, b să dispună executarea în arest a unei fracţiuni de pedeapsă cu durata maximă de o lună sau c să dispună executarea pedepsei într-o unitate penitenciară.

În nici o situaţie nu vor fi executate de către moştenitorii persoanei condamnate. Pedepse complementare Art. Pedeapsa cu moartea 7 sau detenţiunea pe viaţă implică ipso jure interzicerea permanentă a exercitării drepturilor politice de către persoana condamnată.

Detenţia cu durată nedeterminată conform art. În cazul în care fapta reprezintă un delict, se aplică prevederile art. Interdicţia totală sau parţială a exercitării drepturilor politice are efecte imediate, de la data la care hotărârea a rămas irevocabilă. Durata interdicţiei este calculată din ziua următoare zilei în care se consideră că pedeapsa principală a fost executată, prescrisă sau graţiată.

 • Четырнадцать, - ответил Хедрон без малейшей запинки.
 • Joc de cărți Pokémon - Sword & Shield 3: Darkness Ablaze Elite Trainer Box
 • Полагаю, ответ тебе уже известен.
 • Употребление слова исчез означает очень многое, подумалось Олвину.
 • Set Poker jetoane - Spin Master

În cazul prevăzut la art. Persoana căreia i-au noi indexatori pentru opțiuni binare interzise drepturile politice conform art. Reabilitarea, atunci când condamnarea priveşte detenţia sau pedeapsa cu moartea 8 care a fost convertită în pedeapsă privativă de libertate, poate avea loc după cinci ani.

Am gasit 748 anunturi

În ceea ce priveşte pedeapsa cu închisoarea, după trei ani de la executare, graţiere sau prescripţie sau, în cazurile prevăzute la art. Pentru a se admite reabilitarea, trebuie confirmat de către instanţă că în acest interval solicitantul a dus o viaţă onorabilă şi şi-a îndeplinit, în măsura în care a fost posibil, obligaţiile existente ca rezultat al săvârşirii infracţiunii.

În cazul în care interzicerea exercitării drepturilor politice prevăzute la art. În cazul stabilirii pedepsei constând în internarea într-o unitate psihiatrică, reabilitarea prevăzută la alin. În cazul în care cererea de reabilitare este respinsă, cererea poate fi reiterată după doi ani.

Procedura prin care se admite reabilitarea este reglementată conform normelor de procedură penală. În cazul săvârşirii unei crime sau unui delict printr-o gravă încălcare a atribuţiilor profesionale, a căror exercitare necesita o autorizaţie specială din partea autorităţilor şi dacă s-a impus o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin trei luni, instanţa poate stabili şi interzicerea exercitării profesiei pe o perioadă de la unul până la cinci ani.

Această interdicţie are ca rezultat revocarea definitivă a autorizaţiei acordate. În cazul pedepsei pentru infracţiunile prevăzute la art. Dacă se stabileşte a doua pedeapsă pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute în teza anterioară a acestui articol, instanţa stabileşte obligatoriu interzicerea permanentă a activităţii profesionale similară cu cea descrisă în prezenta teză.

Ibraileanu no8, bl6, entrance C, 1st floor, Ap. În conformitate cu prevederile Codului Civil, JRC Czech emite acești termeni și condiții generale ale afacerii care formează o parte integrantă a Contractului de Vânzare — Cumpărare încheiat între Vânzător și Cumpărător, așa cum este menționat mai jos și care guvernează drepturile și obligațiile Vânzătorului și Cumpărătorului legate de Vânzarea Bunurilor în magazinul online, Online Store www. Consumator - se referă la orice persoană care, în afara sferei afacerii proprii sau în scopul profesiunii sale, încheie un contract sau face o afacere cu un antreprenor. Antreprenor - este persoana care efectuează în mod independent, în nume propriu și scop patrimonial, o afacere în scopul obținerii de profit.

Prevederile art. Instanţa poate dispune publicarea hotărârii jeton ca un nou obiect civil condamnare, dacă este un interes public. În situaţiile stabilite de lege, se poate dispune publicarea hotărârii de condamnare la cererea victimei, şi a hotărârii de achitare la cererea persoanei achitate, dacă instanţa consideră că solicitantul are un interes legitim.

În aceeaşi hotărâre se stabileşte modul de comunicare publică şi obligaţia de achitare a costurilor. Măsuri de siguranţă Art. În cazul în care făptuitorul unei infracţiuni, susceptibil de o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin un 1 an, a fost exonerat de pedeapsă din cauza tulburărilor psihice sau mentale articolul 34instanţa dispune o măsură adecvată de tratament, dacă va considera că, din cauza stării acestuia, există un pericol, la momentul dispunerii hotărârii, de a săvârşi şi alte infracţiuni de o gravitate comparabilă în cazul în care ar fi lăsat liber.

Элвин, казалось, не способен был по-настоящему интересоваться двумя вещами зараз. Бывали времена, когда он самозабвенно присоединялся к эротическим забавам своих сверстников или исчезал на несколько дней с партнершей по собственному выбору. Но это настроение проходило и наступали длительные периоды, во время которых он как будто полностью терял интерес к тому, что в его возрасте должно было быть основным занятием. Это, вероятно, было плохо для него, и уж точно - для брошенных возлюбленных, потерянно бродивших по городу и находивших другие утешения спустя необычно долгое время. Алистра, как казалось Джезераку, как раз достигла этого горестного состояния.

Dispoziţiile hotărârii privitoare la măsurile de siguranţă sunt executate prin grija parchetului. Alineatul 1 este aplicabil pentru toate infracţiunile împotriva vieţii sau integrităţii corporale care sunt pasibile de o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin trei 3 luni.

Nu este aplicabil pentru infracţiunile împotriva proprietăţii şi averii care nu implică folosirea violenţei sau ameninţarea cu folosirea violenţei. Măsurile terapeutice adecvate sunt: a internarea într-o secţie specială jeton ca un nou obiect civil spital public de psihiatrie sau spital general, b internarea în secţia de psihiatrie a unui spital public de psihiatrie sau spital general şi c tratarea obligatorie şi monitorizarea psihiatrică la intervale regulate de timp într-o unitate adecvată intraspitalicească de sănătate psihică sau în ambulatoriul unui spital de psihiatrie sau spital general.

Premisele dispunerii unei măsuri trebuie confirmate printr-o jeton ca un nou obiect civil realizată imediat după arestare şi prin cel puţin o altă expertiză realizată cât mai aproape de termenul de judecată, din grija procurorului de la instanţa căreia îi revine competenţa de judecare.

Expertizele sunt realizate de un expert ales, de preferinţă, din lista ţinută de instanţa de apartenenţă. În expertize se propune şi o eventuală măsură de tratament adecvată. În hotărârea prin care se dispune măsura terapeutică se stabileşte durata maximă a acesteia, care nu poate depăşi doi 2 ani pentru delicte şi cinci 5 ani pentru actele penale. Cu cel puţin o 1 lună înainte de împlinirea acestui an, instanţa pentru delicte cu trei juri în circumscripţia căreia se execută măsura terapeutică, printr-o hotărâre justificată în mod specific, poate dispune extinderea măsurii sau înlocuirea acesteia cu alta pentru aceeaşi perioadă maximă, dacă se impune aceasta pentru necesităţi terapeutice şi dacă se menţin premisele din alineatul 1 al articolului Înaintea pronunţării hotărârii, instanţa convoacă persoana aflată sub tratament şi pe apărătorul acesteia, precum şi conducerea unităţii unde se execută respectiva măsură, pentru a-şi exprima opiniile.

Prin excepţie, recenzii despre opțiunea binară 60 de secunde posibilă extinderea duratei măsurii terapeutice peste limitele superioare de timp, prin procedura şi din motivele prevăzute în al doilea şi al treilea sub-alineat, dacă pentru existenţa acestor motive şi necesitatea prelungirii duratei măsurii şi-au exprimat consimţământul medicul psihiatru curant al persoanei aflate sub tratament şi directorul ştiinţific al unităţii de terapie.

Durata totală a măsurii terapeutice nu poate depăşi durata maximă a pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârşită de persoana aflată sub tratament. Aceeaşi instanţă, în fiecare an, respectând aceeaşi procedură, decide dacă va fi urmată măsura terapeutică impusă sau va fi înlocuită cu altă măsură.

Set Poker 300 jetoane

Instanţa însă, în orice moment, la cererea procurorului, a persoanei aflate sub terapie sau a conducerii unităţii în care se execută respectiva măsură, după un raport primit din partea medicului curant, poate dispune anularea sau înlocuirea acesteia. În cazul respingerii cererii, este imperativ să existe în hotărâre justificarea specifică a necesităţii menţinerii măsurii terapeutice. O nouă cerere după fi introdusă după trecerea a patru 4 luni de la respingerea celei anterioare.

În procedura desfăşurată în faţa instanţei pentru delicte cu trei juri din acest articol, precum şi în faţa Curţii de Apel în situaţia exercitării unui apel, dacă persoana aflată sub tratament nu are apărător, va fi desemnat din oficiu un apărător, conform dispoziţiilor articolului din Codul de procedură penală.

Codul penal al Greciei

În cazul în care o persoană a săvârşit o faptă infracţională din cauza tulburărilor psihice sau mentale care diminuează semnificativ discernământul acesteia articolul 36 alineatul 1fapta fiind susceptibilă de o pedeapsă privativă de libertate de cel puţin un 1 an, instanţa, exceptând impunerea unei pedepse reduse articolul 83dispune încadrarea acesteia într-o unitate psihiatrică din cadrul unui penitenciar sau, în cazul suspendării executării pedepsei, dispune măsurile terapeutice din alineatul 3 articolul 69, în cazul în care apreciază că se află sub incidenţa pericolului din alineatul 1 al articolului Alineatele 2 şi 4 din articolul 69 se aplică şi în această situaţie.

Măsura va fi executată imediat după pronunţarea hotărârii, prin grija parchetului. Articolul 70 se aplică în consecinţă. După îndeplinirea măsurii terapeutice, condamnatul execută şi pedeapsa, în cazul în care nu a jeton ca un nou obiect civil suspendată executarea acesteia Din pedeapsă se va scădea timpul de internare în unitatea psihiatrică din cadrul penitenciarului sau din unităţile menţionate la punctele a şi b din alineatul cum se fac bani 100000 al articolului Instanţa pentru delicte cu trei juri din circumscripţia locului de executare a măsurii poate dispune neexecutarea pedepsei dacă infracţiunea pentru care a fost dispusă este un delict.

În cazul stabilirii unei pedepse: a pentru o crimă sau un delict, pedepsite conform legii cu închisoare pe o perioadă minimă de şase luni şi care poate fi rezultatul abuzului de băuturi alcoolice sau a altor substanţe narcotice; sau b pentru infracţiuni săvârşite în stare de ebrietate culpabilă, conform art. Internarea în unitatea terapeutică se execută după executarea pedepsei şi şederea durează atât cât este necesar pentru atingerea scopului propus, fără a depăşi doi ani. Liberarea înainte de împlinirea celor doi ani se dispune de instanţa pentru delicte în a cărei circumscripţie se află unitatea, la propunerea conducerii unităţii.

În cazul stabilirii pedepsei cu închisoare pentru săvârşirea unei infracţiuni care reprezintă rezultatul unui comportament indolent sau a unei înclinaţii către o viaţă dezordonată, instanţa poate în situaţiile stabilite expres prin lege, să dispună, împreună cu pedeapsa, trimiterea către o unitate corecţională de muncă.

Măsura constând în trimitere către o unitate de muncă se execută după executarea pedepsei. Durata trimiterii este de minim un an şi de maxim cinci ani. După executarea perioadei minime, în fiecare an următor, instanţa pentru delicte în a cărei circumscripţie se află unitatea, poate decide pe baza cererii conducerii unităţii sau a procurorului responsabil cu liberarea persoanei condamnate.

În cazul în care persoana condamnată este recidivist, trimiterea sa către o unitate corecţională de muncă este obligatorie.

bonus la opțiuni binare 2020 câștiguri rapide prin Internet

În cazul în care instanţa, luând în considerare tipul faptei săvârşite de persoana condamnată şi personalitatea acesteia, precum şi alte circumstanţe, consideră că stabilirea domiciliului său într-un anumit loc poate cauza un anume pericol pentru ordinea publică şi dacă pedeapsa stabilită este detenţia sau închisoarea pe o perioadă minimă de un an, iar cu privire la pedeapsa cu închisoarea, doar în situaţiile stabilite în mod special de lege, instanţa aceasta poate stabili zonele în care autoritatea de poliţie poate, conform alin.

Pe baza acestei hotărâri, autoritatea de poliţie are dreptul, după avizul conducerii penitenciarului, să interzică persoanei condamnate să-şi stabilească domiciliul, pe perioada stabilită în hotărâre, în toate sau în unele dintre zonele stabilite, pe perioada de jeton ca un nou obiect civil impusă.

În cazul în care se stabileşte a doua pedeapsă sau alte pedepse consecutive pentru oricare dintre următoarele infracţiuni: furt, înşelăciune, fals, deturnare de fonduri, pornografie infantilă, proxenetism, exploatare sexuală, alte acte sexuale cu un minor, exploatarea prostituatelor, încălcarea prevederilor cu privire la substanţele narcotice, comerţ ilegal, protejarea monedei naţionale şi a antichităţilor, precum şi în cazurile prevăzute la alin.

Sub rezerva prevederilor relevante incluse în contractele internaţionale care au fost ratificate de Grecia, instanţa poate dispune expulzarea cetăţeanului străin condamnat la detenţie, dacă apreciază că şederea sa în ţară nu se conformează condiţiilor convieţuirii sociale având în vedere în special tipul de infracţiune pentru care a fost condamnat, gradul de vinovăţie, condiţiile speciale de săvârşire a faptei, consecinţele acesteia, timpul de şedere pe teritoriul elen, legalitatea şederii acestuia sau lipsa ei, comportamentul general, orientarea profesională, existenţa familiei şi în general gradul de integrare al acestuia în societatea elenă.

În cazul în care cetăţeanul străin la momentul săvârşirii faptei era minor, pentru expulzarea sa se ia în calcul şi eventuala instalare legală şi şedere a familiei sale în ţară şi, în cazul în care familia sa locuieşte în străinătate, riscul grav iminent din ţara de destinaţie împotriva vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii sale personale sau sexuale.

Expulzarea este executată imediat după executarea pedepsei sau liberarea sa din închisoare.

faceți bani pe internetlve opțiunea permite

Acelaşi lucru se aplică şi când expulzarea a fost stabilită de instanţă ca pedeapsă complementară.

Citițiși