Opțiunea de dividend

opțiunea de dividend

An example is a share consolidation combined with a special dividend.

comerțul cu satoshi

Un exemplu este consolidarea acțiunilor combinată cu un dividend special. No dividend will be paid to shareholders up to Niciun dividend nu va fi plătit acționarilor săi până în Option pricing models generally call for expected dividend yield. Modelele de evaluare a opțiunii necesită, în general, randamentul preconizat al dividendelor.

comerciantul face bani

The dividend payout Plata dividendelor It created a dividend in the amount of A creat dividende în valoare de The family pays more in property tax on dividend yields than the company. Familia plateste mai mult la taxa de proprietate asupra randamentelor dividendelor opțiunea de dividend compania.

This includes interest and dividend income. Aceasta include dobânzi şi venituri de dividende. At the proposal of Bank Shareholders, the General Meeting has approved the dividend payment. La propunerea acţionarilor Băncii, Adunarea a aprobat plata dividendelor.

Gains dividend declared rt by a dividing number right tickets for the size pa pool. Câștigurile din dividende declarate RT printr-un număr de divizare bilete potrivite pentru piscina dimensiunea pa. A description of the issuer's policy on dividend distributions and any restrictions thereon. O descriere a politicii emitentului privind distribuirea dividendelor și a oricăror restricții în acest sens. Second, Germany argues that the Ablieferungen could not be qualified as a dividend.

Informatii piata

În al doilea rând, Germania susține că plățile de transfer nu pot fi clasificate drept dividende. The attribute permits to identify whether the dividend amount paid falls into the reporting period or not.

  • Informatii piata Ce facem dupa data ex-dividend?
  • dividend - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Atributul permite identificarea măsurii în care plata dividendului se încadrează sau nu în perioada de raportare. Examples include dividend revenue, royalties, and government grants. Exemplele includ veniturile din dividenderedevențele și subvențiile guvernamentale. No dividend seems to have been paid for the financial year.

Pentru anul nu s-au plătit dividende. This does not preclude dividend payments by OpCo to HoldCo to the extent legally possible.

strategie ușoară pentru opțiuni binare

Acest lucru nu împiedică plata dividendelor de la OpCo către Holdco, în măsura posibilă din punct de vedere juridic. When should the entity recognise the dividend payable?

Când trebuie să recunoască o entitate dividendul de plătit? In this regard, Belgium stresses that payment of the preferential dividend was at the company's discretion.

citate pentru opțiuni binare

Belgia subliniază, în acest sens, că plata dividendelor preferențiale era la latitudinea întreprinderii. The Commission found that one sampled company received an exemption from tax of dividend income between qualified resident enterprises. Comisia a constatat că o societate inclusă în eșantion a beneficiat de o scutire de la plata impozitului pe venitul din dividende între întreprinderile rezidente calificate.

A dividend of EUR 6 million relating to the financial opțiunea de dividend was received in În s-a primit un dividend de 6 milioane EUR aferent exercițiului financiar Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt robot de tranzacționare pentru comercianți sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

cum să faci 5 pe zi pe internet

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Warren Buffett: How To Invest For Beginners

Propune un exemplu.

Citițiși