Opțiunea emitentului este datoria. EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

opțiunea emitentului este datoria

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

opțiuni cu euroobligațiuni opțiune timp de 2 minute

Traducere "instrument de datorie" în italiană titolo di debito Alte traduceri Procentajul randamentului cu rată fixă al unui instrument de datorie atunci când este păstrat până la scadență, exprimat ca procent. Tasso fisso di rendimento dello strumento di debito se tenuto fino a scadenza, espresso in percentuale. O formă uzuală pentru instrumentele financiare este un instrument de datorie cu o opțiune încorporată de conversie, cum ar fi obligațiunile convertibile în acțiuni ordinare ale emitentului și fără alte caracteristici derivate încorporate.

Un tipo comune di strumento finanziario composto è un titolo di debito con opzione di conversione incorporata, quale un titolo obbligazionario convertibile in azioni ordinarie dell'emittente e senza altre eventuali caratteristiche di derivato incorporato. Opțiunea poate impune emitentului să emită un instrument de datorie mai degrabă decât să transfere un activ financiar, dar instrumentul suport al opțiunii va continua să fie un activ financiar al deținătorului dacă opțiunea este exercitată.

Meniu de navigare

Un'opzione può richiedere all'emittente di emettere un titolo di debito piuttosto che di trasferire un'attività finanziaria ma, se l'opzione fosse esercitata, lo strumento sottostante all'opzione costituirebbe un'attività finanziaria del possessore.

Entitatea D deține un instrument de datorie cu rată fixă.

qp opton opțiuni binare recenzii care sunt opțiunile binare fără investiție

Un instrument de datorie cu o rată a dobânzii variabilă poate îndeplini criteriile unei investiții păstrate până la scadență. Uno strumento di debito con un tasso di interesse variabile può soddisfare le condizioni previste per essere qualificato come investimento posseduto sino alla scadenza.

Linguee Apps

Garanțiile financiare sunt contracte care solicită emitentului să efectueze plăți specificate pentru a rambursa titularului o pierdere pe care acesta o suportă, deoarece un anumit debitor nu efectuează plata atunci când opțiunea emitentului este datoria este opțiunea emitentului este datoria în conformitate cu termenii inițiali sau modificați ai unui instrument de datorie. Le garanzie finanziarie sono contratti che impongono all'emittente di effettuare pagamenti stabiliti per rimborsare al possessore una perdita subita a causa del mancato pagamento da parte di un determinato debitore alla data pattuita in base ai termini originari o modificati di uno strumento di debito.

Cu toate acestea, un activ financiar care este cotat pe o piață activă cum ar fi un instrument de datorie cotat, a se vedea punctul AG71 nu îndeplinește condițiile pentru clasificarea ca împrumut sau creanță. Tuttavia, un'attività finanziaria che è quotata in un mercato attivo come uno strumento di debito quotato, cfr. La definizione di derivato nel presente Principio include contratti che sono regolati con la consegna dello strumento sottostante ad esempio un contratto forward di acquisto di uno strumento di debito a tasso fisso.

Dacă un contract-gazdă nu este un instrument de capitaluri proprii și corespunde definiției unui instrument financiar, caracteristicile sale economice și riscurile sunt acelea ale unui instrument de datorie.

de obicei câștigă bani elementele de bază ale câștigurilor pe internet

Se il contratto primario non è uno strumento rappresentativo di capitale e soddisfa la definizione di strumento finanziario, allora le sue caratteristiche e rischi economici sono quelli di uno strumento di debito. Per esempio, quando l'entità sottoscrive un accordo tramite il quale la controparte ottiene i diritti di una quota del 90 per cento di tutti i flussi finanziari di uno strumento di debitosi applicano i paragrafi 3.

cele mai bune programe afiliate opțiuni binare opțiuni reale în proiecte de investiții

Dacă termenii unui instrument de datorie perpetuă abordează plățile de dobânzi pe o perioadă nedeterminată, atunci instrumentul nu poate fi clasificat drept păstrat până la scadență deoarece nu există nici o dată de scadență.

Se i termini di uno strumento di debito perpetuo richiedono pagamenti di interesse per un periodo indefinito, lo strumento non può essere classificato come posseduto sino alla scadenza opțiunea emitentului este datoria non c'è una data di scadenza.

De exemplu, la data la care o entitate face un împrumut sau achiziționează un instrument de datorie care nu este tranzacționat activ, entitatea are un preț al tranzacției care este de asemenea și prețul pieței.

Per esempio, alla data in cui un'entità chiede un prestito o acquista uno strumento di debito che non è commercializzato attivamente, l'entità dispone di un prezzo dell'operazione che è anche un prezzo di mercato.

opton opțiuni binare recenzii cei mai buni consilieri pentru opțiuni binare

Se consideră că o persoană fizică sau juridică deține o acțiune sau un instrument de datorie, în aplicarea articolului 3 alineatul 2 litera a din Regulamentul UE nr. La detenzione di uno strumento di debito sovrano mediante una posizione lunga in un paniere di strumenti di debito sovrano di diversi emittenti sovrani è, in relazione a detto debito sovrano, altresì presa in considerazione nella misura in cui il debito sovrano è rappresentato nel paniere.

Se creează un vehicul de investiții entitatea în care s-a investit și acesta este finanțat printr-un instrument de datorie deținut de un investitor investitorul în datorii și prin instrumente de capital propriu deținute de un număr de alți investitori.

Traducere "instrument de datorie" în italiană

Un veicolo d'investimento la partecipata viene creato e finanziato con uno strumento di debito posseduto da un investitore investitore in titoli di debito e con strumenti rappresentativi di capitale posseduti da altri investitori. Nu sunt selectate sau validate manual, opțiunea emitentului este datoria pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

crearea unui sistem de tranzacționare pentru opțiuni binare strategii de opțiuni binare 60 secunde opton

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

  • Prezentare generală a proiectelor de investiții pe internet
  • Strategie eficientă de opțiuni binare
  • Pune legături
  • Cele mai mari centre de tranzacționare
  • Diversificăți-va portofoliul de investiții Obligațiuni - Titluri de stat și corporative Obligațiunile sunt instrumente de datorie folosite de emitent cu scopul de a finanța datoria pe termen scurt, mediu si lung.

Citițiși