Opțiuni over- the- counter este.

OTC (over-the-counter - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

opțiuni over- the- counter este câștiga cu adevărat bani pe opțiuni

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "over-the-counter OTC" în română extrabursiere OTC over-the-counter OTC Alte traduceri That minimum liquidation period should therefore be permitted for the clearing of clients' positions on financial instruments other than over-the-counter OTC derivatives where certain conditions are met. Prin urmare, această perioadă minimă de lichidare ar trebui să fie permisă pentru compensarea pozițiilor clienților aferente instrumentelor financiare, altele decât instrumentele financiare derivate extrabursiere OTCîn cazul în care sunt îndeplinite anumite condiții.

Cum Sa Te Antrenezi In Counter Strike - Global Offensive - TUTORIAL

Among the over-the-counter OTC medications used during pregnancy, acetaminophen is perhaps the most common one. Printre medicamente over-the-counter OTC folosite in timpul sarcinii, acetaminofenul este probabil cel mai comun. As magnesium citrate is an over-the-counter OTC medicine, everyone may not be aware of its interactions with drugs. Ca citrat de magneziu este un over-the-counter OTC medicamente, oricine poate să nu fie conștienți de interacțiuni cu medicamente.

They include inter alia regulated markets, multilateral trading facilities and over-the-counter OTC transactions and bilateral contracts, direct or through brokers.

Traducere "over-the-counter (OTC" în română

Piețele respective includ, printre altele, piețele reglementate, sistemele multilaterale de tranzacționare și tranzacțiile extrabursiere OTC și contractele bilaterale, directe sau prin intermediul brokerilor.

De la modestul debut din prin sistemul de cotare automata NASD pentru tranzactionarea over-the-counter OTCNASDAQ a datorat mare parte din dezvoltarea sa modificarilor de reglementare si Congresului, care sustine dreptul de a tranzactiona in afara burselor organizate.

  • La pachet Ochiul uscat cronic este o afecțiune care poate fi tratată, iar unele persoane își gestionează cu succes simptomele cu remedii over-the-counter OTC.
  • Localbitcoins site- uri similare

FDA: If you choose to use medicine, there are over-the-counter OTC options that can help relieve the symptoms of common colds and flu. FDA: dacă alegeţi să utilizaţi medicina, există over-the-counter OTC opţiuni care vă pot ajuta scuti de simptome de comune raceala si gripa.

Act legislativ

Due to the over-the-counter OTC nature of currency markets, there are rather a number of interconnected marketplaces, where different currencies instruments are traded. Datorită naturii extrabursiere OTC a piețelor valutare, există mai degrabă o serie de piețe interconectate, în care se tranzacționează instrumente de valută diferite. This is different from over-the-counter OTC and prescription drugs for which effective and safe dosing is specified by the FDA.

Therefore, this is what you need to do when buying GarciniaExtra on sale.

opțiuni over- the- counter este opțiuni binare iq optima

Acest lucru este diferit de over-the-counter OTC și medicamente prescrise pentru care dozarea eficientă și sigură este specificată de către FDA. Prin urmare, acest lucru este ceea ce trebuie să faci atunci când cumpără GarciniaExtra la vânzare.

In a Level 1 ADR program, the depositary receipts become quoted on the US over-the-counter OTC market, a network of securities dealers that make markets in different securities. Intr-un program ADR de Nivel 1, titlurile de depozit devin cotate pe piata over-the-counter OTCo retea de dealeri de valori mobiliare ce creeaza piata cu privire la diferite valori mobiliare. Over-the-counter OTC derivatives lack transparency as they are privately negotiated contracts and any information concerning them is usually only available to the contracting parties.

Instrumentele financiare derivate extrabursiere OTC nu prezintă transparență, deoarece sunt contracte negociate privat, iar informațiile referitoare la acestea nu sunt de obicei disponibile decât pentru părțile contractante.

Option (finance)

They are also often traded over-the-counter OTC. De asemenea, aceste instrumente sunt adesea tranzacționate opțiuni over- the- counter este piețele extrabursiere OTC. It is an over-the-counter OTC drug widely used because of its ability to subdue high body temperatures and provide relief from pain.

Este un OTC de droguri over-the-counter utilizate pe scară largă datorită capacității sale de a supune temperaturilor ridicate ale corpului si sa ofere ajutor de la durere. Legislation to make trade over-the-counter OTC derivatives safer and more transparent will be put to a vote on Thursday. Legislația pentru a face mai sigur și mai transparent comerțul cu produse derivate OTC over-the-counter va fi supusă la vot, joi.

opțiuni over- the- counter este opțiunea de a investi

The opțiune cabinet crisis raised concerns regarding the resilience and transparency of the over-the-counter OTC derivatives market. Criza financiară a adus în atenție o serie de preocupări legate de rezistența și transparența pieței instrumentelor financiare derivate extrabursiere.

Traducere "OTC (over-the-counter" în engleză

The financial crisis highlighted that institutions greatly underestimated the level of counterparty credit risk associated with opțiuni over- the- counter este OTC derivatives. Criza financiară a demonstrat că instituțiile au subestimat în mare măsură nivelul riscului de credit al contrapărții asociat cu instrumentele financiare derivate extrabursiere.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "OTC over-the-counter" în engleză Alte traduceri Legislația pentru a face mai sigur și mai transparent comerțul cu produse derivate OTC over-the-counter va fi supusă la vot, joi. Legislation to make trade over-the-counter OTC derivatives safer and more transparent will be put to a vote on Thursday. Propune un exemplu Alte rezultate Prin creșterea explozivă a pieței noilor titluri de valori complexe, tranzacționate ca derivate OTC over the counterriscurile au devenit invizibile. It is an over-the-counter OTC drug widely used because of its ability to subdue high body temperatures and provide relief from pain.

With regard to over-the-counter OTC derivatives, requirements should be set in terms of the eligibility of counterparties and instruments, liquidity and ongoing assessment of the position. În ceea ce privește instrumentele derivate negociate în afara pieței reglementate OTCar trebui impuse cerințe privind eligibilitatea contrapărților și a instrumentelor, precum și lichiditatea și evaluarea permanentă a pozițiilor.

opțiuni over- the- counter este eth btc binance m invest

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

The strike price may be set by reference to the spot price market price of the underlying security or commodity on the day an option is taken out, or it may be fixed at a discount or at a premium. The seller has the corresponding obligation to fulfill the transaction i.

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

Citițiși