Titularul opțiunii este răspunzător

titularul opțiunii este răspunzător

Friday, 25 May, 1. Prin înregistrarea pentru sau prin folosirea Serviciului sau titularul opțiunii este răspunzător oricărei secţiuni, acceptaţi Condiţiile. Eligibilitate Pentru a folosi Serviciul, trebuie să fi împlinit 16 ani, în cazul în care legislația locală nu conține prevederi contrare. Dacă nu aveți vârsta competentă legal în conformitate cu legislația locală în vigoare, puteți folosi Serviciul numai dacă părintele sau tutorele dumneavoastră legal acceptă înregistrarea în numele dumneavoastră și este de acord cu folosirea Serviciului de către dumneavoastră.

Orice persoană ce efectuează înregistrarea trebuie să fie competentă din punct de vedere legal. Înregistrare şi renunţare Pentru a folosi un Serviciu, este posibil să trebuiască să vă înregistraţi şi să creaţi un cont HERE cu un nume de utilizator şi o parolă. Este posibil ca dumneavoastră să trebuiască să ne furnizaţi anumite informaţii personale şi de altă natură. HERE poate verifica adresa dumneavoastră de e-mail anterior posibilităţii de a utiliza contul.

  1. Condiţiile de utilizare a serviciilor HERE | Legal, security, privacy and compliance
  2. Partile si obiectul contractului 1.

La o primă utilizare a dispozitivului dumneavoastră şi la fiecare actualizare a software-ului HERE al dispozitivului dumneavoastră, un mesaj text va fi trimis către HERE. Crearea unui cont HERE necesită transfer de date. Pentru transferul de date pot fi incidente costuri.

linii de tendință și fibonacci

Sunteţi de acord să furnizaţi informaţii corecte şi complete când vă înregistraţi pentru Serviciu şi să menţineţi aceste informaţii actualizate. Trebuie să vă îngrijiți în mod corespunzător pentru a vă proteja numele de utilizator şi parola împotriva utilizării abuzive de către alte persoane şi să notificaţi HERE cu promptitudine cu privire la orice utilizare abuzivă.

Puteţi renunţa la înregistrarea dumneavoastră, dacă nu mai doriţi să utilizaţi Serviciul. După renunţarea la înregistrare, nu veţi mai avea acces la Serviciu. HERE poate înceta înregistrarea dumneavoastră sau vă poate restricţiona accesul la anumite părţi din Serviciu, dacă HERE consideră în mod rezonabil că aţi încălcat Condiţiile sau cu o notificare prealabilă scrisă, în cazul în care nu v-aţi conectat cu numele dumneavoastră de utilizator în Serviciu în cursul ultimelor şase 6 luni.

Cu excepţia prevederilor din Politica de Confidenţialitate, HERE nu este răspunzătoare pentru ştergerea sau pierderea din Serviciu a informaţiilor sau conţinutului pe care le-aţi transmis.

Când informaţiile sau conţinutul sunt şterse din Serviciu fie de către dumneavoastră, fie de către HERE, urme sau copii mai gestionarea banilor în opțiuni rămâne altundeva. Utilizarea Serviciului nu vă acordă niciun drept de proprietate intelectuală asupra oricăror informaţii sau conţinut ale Serviciului.

HERE vă acordă o licenţă neexclusivă şi perpetuă pentru a titularul opțiunii este răspunzător Conţinutul în scopurile pentru care a fost creat, în afara situaţiei când se stipulează diferit în Condiţiile aplicabile sau în titularul opțiunii este răspunzător de achiziţie.

O parte a Conţinutului poate fi disponibilă numai utilizatorilor din anumite zone geografice. Vă supuneţi oricăror restricţii aplicabile Conţinutului specific obţinut de pe seama Serviciului.

Orice licenţă obţinută privind un terţ Conţinut este un acord cu caracter obligatoriu între dumneavoastră şi furnizorul acelui Conţinut terţ. Beneficiaţi doar de drepturile asupra Conţinutului ce vă sunt acordate în mod expres prin prezenta informare. Utilizarea Software-ului de către dumneavoastră poate fi supusă altor termene şi condiţii pe care trebuie să le acceptaţi înainte de utilizarea Software-ului.

Nu puteţi copia Software-ul, cu excepţia unei singure copii de siguranţă tip arhivă. Nu puteţi distribui, transfera dreptul de utilizare, modifica, traduce, reproduce, revinde, sublicenţia, închiria, da în locaţiune, folosi tehnica ingineriei inverse, sau orice altă modalitate de a descoperi codul sursă sau de a produce opere derivate ale Software-ului.

Software-ul poate fi supus controalelor privind exportul în temeiul Reglementărilor SUA privind Administrarea Exporturilor, precum şi altor reglementări de control al importurilor sau exporturilor. Sunteţi de acord să vă supuneţi cu stricteţe tuturor reglementărilor aplicabile privind importul şi exportul, şi confirmaţi că aveţi obligaţia titularul opțiunii este răspunzător a obţine licenţe pentru exportul, re-exportul, transferul sau importul de astfel de Software.

HERE nu pretinde dreptul de proprietate asupra Materialului dumneavoastră. Transmiterea Materialului nu determină transferarea către HERE a drepturilor dumneavoastră de proprietate asupra Materialului. HERE titularul opțiunii este răspunzător transmite Materialul şi nu este răspunzătoare pentru controlul editorial asupra descrierea opțiunii. Prin transmiterea Materialului către Serviciu, acordaţi către HERE o licenţă valabilă la nivel internaţional, neexclusivă, care poate fi sublicenţiată, care poate fi cesionată, care a fost integral achitată, fără plata unor drepturi de autor, permanentă şi irevocabilă pentru a utiliza, copia, executa public, afişa, distribui în orice medii şi modifica Materialul sau include Materialul în alte lucrări, precum şi a acorda sublicenţe similare, în măsura în care acest fapt îi este necesar lui HERE pentru furnizarea Serviciului.

Dumneavoastră veţi putea să ajustaţi această permisiune în setările de confidenţialitate şi în alte setări ale Serviciului. Sunteţi singur răspunzător pentru efectuarea de copii de siguranţă a datelor pe care le stocaţi în Serviciu, inclusiv Conţinutul pe care îl încărcaţi. HERE nu are nicio obligaţie de a vă returna date după ce Serviciul a fost întrerupt sau anulat. Utilizarea serviciului · Să respectaţi legile aplicabile, Condiţiile şi bunele maniere; · Să utilizaţi Serviciul doar în scopuri personale, necomerciale; · Să nu transmiteţi Materiale ilegale, cu conţinut ofensator, incorect, înşelător, abuziv, pornografic, şicanator, denigrator sau vreun alt Material necorespunzător; · Să obţineţi orice aprobări, permise sau licenţe care v-ar putea fi necesare pentru a furniza în mod legal orice Material; · Să respectaţi confidenţialitatea altor persoane; · Să nu distribuiţi şi să nu postaţi mesaje spam, documente de dimensiuni nerezonabil de mari, mesaje concatenate, scheme piramidale, viruşi; sau · Să nu folosiţi orice alte tehnologii sau să iniţiaţi acţiuni care pot aduce daune Serviciului, intereselor sau proprietăţii utilizatorilor Serviciului; · Să nu folosiţi niciun tip de sisteme sau mijloace automate de accesare, obţinere, copiere sau monitorizare a oricărei părţi a Serviciului.

HERE poate, dar nu are obligaţia de: · A monitoriza sau restricţiona orice Conţinut sau Material; · A şterge din Serviciu un Material; şi · A limita în orice moment accesul la orice parte a Serviciului, la libera sa alegere. HERE nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru orice pretenţii sau ofense cauzate sau suferite de accesarea de către dumneavoastră a respectivului Conţinut.

Restricţiile privind copierea care se aplică pentru media sunt incidente de asemenea Conţinutului accesat ca parte a acestui Serviciu. Furnizorul de Conţinut terţ este singurul răspunzător pentru orice Conţinut pe care îl furnizează, pentru orice garanţii în măsura în care nu s-a renunţat la astfel de garanţii, şi pentru orice pretenţii aţi putea avea în legătură cu acel Conţinut sau cu privire la folosirea acelui Conţinut de către dumneavoastră.

Cu toate acestea, HERE poate pune în executare condiţiile de licenţiere a Conţinutului terţilor împotriva dumneavoastră în calitate de terţ beneficiar al acestor condiţii.

Traducere "titularul autorizaţiei de introducere pe piaţă a" în engleză

Furnizorii de Conţinut terţi sunt terţi beneficiari cu privire la aceste Condiţii şi pot pune în executare prevederile acestor Condiţii ce privesc direct Conţinutul asupra cărora au drepturi. HERE poate acţiona ca intermediar pentru furnizorii de Conţinut terţi în furnizarea Conţinutului către dumneavoastră. HERE nu este parte la tranzacţia dintre dumneavoastră şi furnizorii de Conţinut terţi pentru astfel de Conţinut.

Randolph Street, Chicago, Titularul opțiunii este răspunzătorSUA sau c prin intermediul unui formular online, dacă acesta este disponibil. Notificarea dumneavoastră trebuie: 1 să identifice lucrarea originală ale cărei drepturi de autor pretindeţi că au fost încălcate; 2 să identifice conţinutul din Serviciu care pretindeţi că încalcă drepturile de autor ale lucrării.

Modalităţile de examinare în sesiunea de examene ianuarie – februarie 2021

HERE poate de asemenea să trimită notificări despre produse şi Servicii către adresa de e-mail sau la numărul de telefon pe care ni le-aţi furnizat. Se consideră că aţi primit aceste notificări în cel mult şapte 7 zile de când HERE le-a transmis sau postat.

Utilizarea continuă a Serviciilor constituie dovada primirii de către dumneavoastră a notificărilor, indiferent de metoda de transmitere. Tarife Utilizarea Serviciului de către dumneavoastră poate fi sau poate deveni supusă unor tarife. Utilizarea Serviciului poate presupune transmiterea de date prin intermediul reţelei furnizorului dumneavoastră de servicii.

este posibil să câștigi bani pe bursă pe internet

Tarifele afişate în cadrul Serviciului nu includ eventualele tarife pentru transferul de date, mesaje text, furnizarea de servicii de voce şi de altă natură, percepute de furnizorul dumneavoastră de servicii de reţea. HERE nu-şi asumă răspunderea pentru plata niciunor tarife ale furnizorilor dumneavoastră de servicii.

Pentru a face o Comandă în cadrul Serviciului, trebuie să fi împlinit vârsta legală, potrivit legislaţiei aplicabile. Dacă nu aţi împlinit vârsta legală, puteţi face Comenzi doar cu acordul prealabil al părinţilor sau al reprezentantului dumneavoastră legal. Sunteţi de acord că toate Comenzile vor fi valabile din punct de vedere legal şi obligatorii. Puteţi plăti prin card de debit sau de credit, prin facturare la furnizorul dumneavoastră de servicii de reţea sau prin orice altă metodă de plată disponibilă.

Cardul dumneavoastră de debit sau credit trebuie sa aibă o adresă de facturare în statul în care Conţinutul vă este oferit de Serviciu.

mixer bitcoin

HERE va taxa cardul dumneavoastră de credit sau va debita contul dumneavoastră bancar într-un interval de timp rezonabil după ce aţi efectuat Comanda. Toate plăţile prin card de credit sunt scheme negre pentru a face bani pe internet unor verificări de validare şi autorizare din partea emitentului de card.

Dacă alegeţi facturarea prin intermediul furnizorului dumneavoastră de servicii de reţea, tarifele vor apărea pe factura dumneavoastră pentru telefonul mobil sau vor fi deduse din contul dumneavoastră pre-plătit, dacă utilizaţi un cont pre-plătit.

recenzii de instruire de tranzacționare

Anumiţi furnizori de servicii de reţea pot condiţiona utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului de respectarea unor termeni şi condiţii suplimentare, inclusiv stabilirea de limite ale valorii tarifelor ce pot fi facturate prin intermediul acestora.

Tarifele ce depăşesc limitele impuse de furnizorii de servicii de reţea sau soldul contului pot fi refuzate.

Sunteţi de acord să plătiţi tarifele în legătură cu Comanda dumneavoastră, să vă asiguraţi că instrumentul de plată este valid în momentul efectuării Comenzii, că sunteţi deţinătorul de drept al instrumentului şi că acest instrument de plată este folosit fără a se depăşi limitele de credit.

Conţinutul livrat este licenţiat către dumneavoastră. Sunteţi de acord să folosiţi acest Conţinut numai în măsura permisă de aceste Condiţii şi de orice alţi termeni şi condiţii suplimentari suplimentare care vă pot fi prezentaţi prezentate în cadrul procesului de comandă.

Serviciul poate oferi abonamente. Prin prezenta autorizaţi Serviciul să aplice un tarif periodic pe perioada abonamentului.

Serviciul poate de asemenea oferi o perioadă de probă.

ING - Conditii Generale pentru Carduri

Preţurile Serviciului pot fi modificate periodic. Preţurile includ tarifele aplicabile în vigoare la data tranzacţiei dumneavoastră, cu excepţia cazului în care se prevede altfel.

HERE nu îşi asumă nicio răspundere pentru plata de comisioane sau tarife bancare sau eferente oricăror altor servicii ale unor terţe părţi. Anulări şi rambursări Sunteţi de acord ca transmiterea în formă electronică a Titularul opțiunii este răspunzător să fie iniţiată concomitent cu plasarea Comenzii dumneavoastră. Nu veţi putea anula Comanda dumneavoastră o dată ce a fost prelucrată. Conţinutul nu este de natură a fi returnat.

Citițiși